Prijevodi stručnih tekstova

Prijevodi s ovjerom
sudskog tumača

Simultano i konferencijsko
prevođenje

Lekture svih vrsta tekstova

Rokovi obrade dokumenata:

Uobičajeni rokovi isporuke prevedenih tekstova su slijedeći:
u roku od 24h do 6 (šest) naručenih autorskih kartica teksta
u roku od 48h do 12 (dvanaest) naručenih autorskih kartica teksta
u roku od 72h do 18 (osamnaest) naručenih autorskih kartica teksta
u roku od 7 dana do 42 (četrdeset i dvije) naručene autorske kartice teksta

 

Usluge prevođenja:

1. JEZICI

Agencija Acti Labores prevodi u sljedećim kombinacijama na sve europske jezike i najbitnije svjetske jezike - ažurno i u zadanom roku:

slovenski bosanski srpski makedonski talijanski francuski
španjolski portugalski engleski danski nizozemski norveški
finski švedski njemački poljski češki slovački
madžarski rumunjski bugarski albanski latvijski litavski
ruski ukrajinski gruzijski turski hebrejski arapski
kineski japanski        

2. PRIJEVODI

Prijevodi bez ovjere
Prijevodi s ovjerom sudskog tumača
Usmeno prevođenje: konsekutivno i simultano prevođenje

3. OSTALE USLUGE

Lektoriranje teksta
Korektura teksta
Slaganje teksta

4. OBRAČUN PRIJEVODA

1 KARTICA = 1 450 slovnih mjesta s razmacima dobiveno kompjutorskim obračunom.
Najmanja obračunska jedinica je 1 kartica
Obračunava se na jeziku na koji se prevodi

5. PRIMOPREDAJA DOKUMENATA

Prijevodi se pišu kompjutorski i dostavljaju naručitelju u jednom primjerku na papiru, disketi, CD-u, telefaxom ili elektroničkom poštom.